Odlingar

De som jobbar på borgen försöker sommartid följa de bestyr och uppgifter som de som levde i borgen under järnåldern sysselsatte sig med. En av arbetsuppgifterna var att ta hand om borgens odlingar.

Vad odlades i borgen under järnåldern?

På samma sätt som jordbruket i det levande världsarvet, Södra Ölands odlingslandskap, i århundraden styrts av ett samspel med natur och årstid, så styrdes vardagen minst lika mycket av förhållanden omkring en. I anslutning till borgen odlades bland annat kål, örter, hassel och lin. En naturlig rytm anpassad till klimat, natur och förhållandena på just den plats där man bor och naturen av ens egna hantverk. Jordbruket, skötseln av djur, underhållet och uppförandet av byggnader, sådden och skörden, tillverkningen och färgningen av textilier. Allt formades  till ett enda stort mönster, vilket utgjorde livet.

Örterna och kryddorna som odlas vid borgen är utvalda utifrån medeltida och järnåldersförlagor. Vi har valt att odla våra örter och växter i upphöjda odlingslådor, då det finns belägg för att sådana kunde förekomma redan under medeltiden. Vissa av örterna har någon form av koppling till antingen dåtidens medicinska användning eller hantverk. Många av dem är även tillskrivna övernaturliga förmågor. Andra växter, som drivs upp,  härrör helt enkelt till maten som man odlade för att äta.

Bland de senare är kålen den dominerande. Det var kanske därför som en medeltida köksträdgård kallades för en ”kålgård”. Linet, som vi på Eketorp odlar upp varje säsong, används aktivt i linberedning samt pedagogisk verksamhet om linets väg från frö till tråd. Resterande örter samlar vi antingen till gott doftande torkade knippen eller använder för provframställningen av enklare salvor, oljor eller maträtter.

 

Två kvinnor sitter på huk i ett odlingsland inne i borggården.
Foto: Eketorps borg