Hitta hit

Parkering

Gratis parkering finns i anslutning till borgen, inklusive platser för rörelsehindrade. Parkeringen är öppen 9-18.

Besöksadress

Eketorps borg
Eketorp
386 64 Degerhamn

Telefon

010-354 79 90

E-postadress

eketorpsborg@morbylanga.se