Fotografier från utgrävningen 1964-1973

Om utställningen

Eketorps borg är en helt utgrävd fornborg där muren och husen har återskapats direkt på fornlämningen. Utgrävningen, som utfördes 1964-1973, visade att Eketorps borg var byggd under tre faser, två under järnålder och en under medeltid.

Efter att regeringen gett Riksantikvarieämbetet medel till projektet Eketorp Redivia 1977 började man rekonstruktionen av Eketorps borg 1978.

Fotografierna som visas ägs av Kalmar läns museum och de flesta är tagna under andra halvan av utgrävningen. 

Plats

Lillyrummet, i borgens entrébyggnad.

Den svartvita bilen visar några silhuetter av människor vid en arkeologisk utgrävning i ett kargt landskap.