Tillgänglighet för eketorpsborg.se

Vi på Eketorps borg strävar efter att vår webbplats ska vara tillgänglig för alla besökare. Nedan följer en översikt över vår tillgänglighet och hur vi hanterar eventuella brister.

Vår tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att vår webbplats följer tillgänglighetsstandarder och riktlinjer. Trots detta kan det finnas områden där vi ännu inte uppfyller alla krav. Vi beklagar eventuella besvär detta kan orsaka och strävar efter att förbättra tillgängligheten på alla områden av vår webbplats.

Tillgänglighetsbrister

Vi är medvetna om några tillgänglighetsbrister på vår webbplats, inklusive problem med kontrast, navigering och alternativa textbeskrivningar för vissa bilder. Vi arbetar aktivt för att åtgärda dessa brister och förbättra tillgängligheten för alla användare.

Rapportera brister

Om du stöter på några tillgänglighetsproblem när du använder vår webbplats, eller om du behöver tillgång till innehåll som inte är tillgängligt för dig, vänligen kontakta oss så att vi kan hjälpa till.

Kontakta oss

Du kan nå oss via e-post på kommunikation@morbylanga.se eller genom att ringa 010-354 70 00.

Tillsyn

Tillsynsmyndigheten för digital förvaltning övervakar efterlevnaden av lagar och riktlinjer för digital tillgänglighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar tillgänglighetsfrågor, kan du kontakta dem för ytterligare hjälp.

Senaste bedömning

Den senaste bedömningen av vår webbplats gjordes den 16 maj 2024.

Uppdateringar

Vi strävar efter att uppdatera och förbättra tillgängligheten på vår webbplats kontinuerligt. Tack för din förståelse och ditt stöd med att göra Eketorps borgs webbplats mer tillgänglig för alla.