Ölands järnåldersvecka

Ölands järnåldersvecka är ett publikt arrangemang över hela Öland med fokus på järnålder (romersk järnålder till Vikingatid, år 0 – 1000 e kr.). Arrangemanget sker i samverkan mellan olika aktörer som förmedlar det forntida Öland.

Program på Eketorps borg

Ingår i entrépriset.

Mer om Ölands järnåldersvecka och alla programpunkter hittar du på ojv.se.

Ett sällskap i medeltida kläder och miljö pysslar med olika vardagliga saker.