Cohors II Cimbria

Legio VI Victrix Cohors II Cimbria är en skandinavisk romersk reenactment-grupp som startades i Danmark och består av både militära och civila reenactors. De återskapar livet i de romerska legionerna i slutet av första århundradet e.Kr. Romersk återskapande är en aldrig sinande process, eftersom nya arkeologiska fynd och nya teorier hela tiden dyker upp och ständigt förändrar synen på de romerska arméerna.

Datum

  •  Fredag-söndag den 26-28 juli är Cohors på plats i borgen

Cohors II Cimbria

Cohors II Cimbria